onsdag 27 april 2016

Vargen: Den jagade jägaren av Henrik Ekman

Henrik Ekman, Vargen: Den jagade jägaren


Henrik Ekman har i sin faktabok Vargen: Den jagade jägaren skapat en fullödig sammanställning över det rovdjur som skapar och har skapat ständiga debatter kring vargens existensberättigande. Med noggrannhet och tydlighet skildrar Henrik Ekman vargens historia från långt tillbaka i tiden ända fram till idag. Fokuset ligger på Sverige men han tar även upp vargens status och situation runtom världen. Detta bidrar till ett genomtänkt helhetsperspektiv som även fördjupas genom de rena faktastyckena om vargen som djur och dess beteende som bryter av mellan de olika kapitlen. I Ekmans bok ryms både politik och den enskilda människans åsikter kring vargens vara eller icke vara. Även myter och legender kring vargen finns med, snyggt invävt i texten. Ett kapitel berör tex frågeställningen om när blev egentligen vargen ond? De många vackra fotografierna gör läsningen till en ren njutning.

Jag tycker Henrik Ekman lyckas hålla en neutral och saklig ton där de personliga åsikterna och känslorna får stå åt sidan, så som det ska vara i en fakta/debattbok. I några stycken så skiner Ekmans känslor igenom men det gör enbart att bokens känns äkta och trovärdig.  Henrik Ekman säger själv i sin bok, ursprungligen sagt av Orwell, att Okunnighet är en styrka. Det är så lätt att hata något eller någon och avfärda det man inte vet något om. Det är dock svårare att argumentera på ett klokt och genomtänkt sätt och här kan säga att kunskap är verkligen makt. Henrik Ekman lyfter fram många argument, både för och mot vargen. Att båda sidorna får komma till tals är bra tycker jag, för en argument/debatt måste innehålla båda sidor och olika perspektiv för att de ska kunna komma något bra ur den.

Vargen: Den jagade jägaren är en kunnig, väl genomarbetad faktabok som ger en många intressanta inblickar i den ständigt pågående vargdebatten. Samtidigt så får vi också lära känna detta mytomspunna djur med intressanta faktabitar om vargens liv. Dessutom så berör den mig djupt, speciellt skildringarna av de olika jakt och fångst metoderna som finns och jag mår illa över den grymhet människan är kapabel till.

Jag kan varmt rekommendera Henrik Ekmans fantastisk bok.

1 kommentar: