onsdag 22 januari 2014

Funderingar kring studier

Jag läser just nu in min gymnasiekompetens för att kunna läsa vidare, jag har avslutat alla de obligatoriska ämnen och är nu inne på att läsa valfria kurser som passar för mina vidare studier till bibliotekarie. Idag fick jag en trevlig bekräftelse på att mina ansträngningar gett frukt och att mycket ny fakta och kunskap ryms i min hjärna. Förra våren läste jag Svenska 2 och under hösten läste jag Historia 1 B, båda dessa kurser har jag även nytta av under den kursen jag läser just nu, nämligen Litteratur. I Skrivuppgift 1 skulle vi kika närmare på 4 olika epoker och med hjälp av citat ifrån böcker ifrån den tiden lyfta fram specifika detaljer som visade att de kom just ifrån en speciell epok och även visa på hur samhället format och påverkat litteraturen. De fyra epoker var Upplysningen, Romantiken, Realismen/Naturalismen och Det tidiga 1900-talet. För första gången under alla mina kurser fick jag det allra högsta betyget och omdömet på en skrivuppgift, jag har förvisso haft delar av uppgifter som legat där men aldrig helt och hållet!  Men att läsa litteratur är så roligt och spännande, jag lär mig mycket nytt samtidigt som jag även känner att många delar är naturliga just pga att jag läser så mycket.  Nästa skrivuppgift är en novellanalys där vi ska använda två olika metoder för att tolka novellen, jag tycker det är så spännande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar