lördag 14 november 2015

Snöleoparden, ett mycket skyggt djur.

Jan Fleischmann & Jonathan Borling, Snöleoparden

Handling:
En dröm om att finna de vilda bergens skygga kattdjur – en dröm om att rädda snöleoparden.
Följ med på ett storslaget äventyr i norra Indiens och nordvästra Pakistans bergsdalar där Jan Fleischmann och Jonatan Borling letar efter den mytiska snöleoparden. Som ett grått spöke smyger den i bergen på sin jakt efter vildgetter. Snöleoparden är ett djur som alltför få människor har sett i vilt tillstånd och än färre har lyckats fotografera.
De träffar forskare, spårare och stugägare som alla försöker rädda snöleoparderna, upplever den hårda naturen i bergen hos Kalashfolket i nordvästra Pakistan och hos invånarna i Ladakh i norra Indien.
Vi får även veta vad som görs i Sverige där zoologerna samarbetar med utländska bevarandeorganisationer, så att vi kan samexistera med de magnifika 
rovdjuren
( Text ifrån Votum förlag)
Vad jag tyckte:
Fotografen och skribenten Jan Fleicshmann har tillsammans med djurvetaren Jonathan Borling skapat en otroligt vacker fotobok över ett av de mest skygga djur som finns där ute. Snöleoparden lever i de Himalayiska bergskedjan, sammanlagt täcker deras levnadsområde tolv länder. Snöleoparden är en ett djur som forskare och naturvetare vet väldigt lite om, det har varit svårt att hitta djuret då det lever i väldigt otillgängliga områden som dessutom ligger i länder som det kan vara svårt att få tillträde i. Och en del av bilderna i denna boken är också tagen i en park, nämligen Orsas vilddjurspark.

Det jag finner väldigt intressant med boken är att Fleischmann inte bara berättar om djuret utan flätar in detta djur existens med de människor som också befolkar samma områden. Vi får lära känna bergsfolk som lever på ett helt annorlunda sätt än vi och som på många sätt försöker samleva med detta rovdjur. Ett samarbete som inte alltid fungerar så väl och som också lett till att stammen med snöleoparder minskat kraftigt. Det pågår dock många projekt för att dels rädda djuret men också för att skapa möjligheter för människorna att kunna fortsätta sina liv trots att de delar land med ett rovdjur.

Snöleoparden är en fascinerande och mycket intressant bok med många vackra fotografier. Snöleoparden är en så otroligt vackert kattdjur, se bara på bokens omslag! Så otroligt mäktig!

2 kommentarer: