onsdag 4 juni 2014

Usla, elända och arma. Samhällets utsatta under 700 år.

(Red) Sofia Holmlund & Annika Sanden
Usla, elända och arma. Samhällets utsatta under 700 år

Denna bok är en antologi skriven av sammanlagt 15 olika personer som alla är
historiker/forskar och där varje person har skrivit ett kapitel som rör deras specialområde. Bokens alla kapitel kretsar kring de personer som ofta är osynliga i de historiska läroböckerna och historiska faktaböcker, de är de små människorna. De usla, arma och de utsatta i samhället, tiden i boken spänner över 700 år ända ifrån 1600-talet fram till nutiden. Jag läser med stor fascination och jag häpnades över de hårda liven och den grymhet som dessa människor blev utsatta för.

 Min läsning får även ett helt annat djup då jag läser boken samtidigt som jag läser Historia 2 a, i denna kurs lyfts det fram om hur vi ser på historien, olika perspektiv och tolkningar på historien är även det stora frågor vi får arbeta med under kursens gång. Allt detta bidrar till att läsningen av denna faktabok blir annorlunda, jag får verktyg att tolka texterna och förstå dem på ett annat sätt. Naturligtvis kan man läsa boken ändå, det är en mycket välskriven och intressant faktabok som bör passa alla de som liksom jag är mer intresserad av de enkla människorna i historien än kunganamn, adeln och årtal.

Denna bok är fylld av de små människorna, de som ofta varit osynliga och inte har någon egen röst. Det är om hennes vardag, hennes kamp för överlevnad och för att få värdighet i sitt egna liv som texterna behandlar, varje enskilt levnadsöden sätts även in i ett större perspektiv, där de stora händelserna ger en förklaring till hur samhället runt den lilla människan såg ut. Jag fylls av häpnad inför deras livsöden och jag förundras över vad vår svenska historia egentligen innehåller. Boken är mycket välskriven med välgjord research, varje författare är ju specialist inom det område de skriver om vilket ger ett gediget intryck.  Naturligtvis finns där område som jag finner extra intressanta såsom tex kapitlet om änglamakerskor,kapitlet som handlar om hur det kunde gå för en kvinna som råkade bli gravid på 1700-talet eller kapitlet som handlar om tornedals flickan som blev alltför beläst. Jag gillar även hur de knyter samman dåtiden med nutiden i det allra sista kapitlet, ett kapitel som handlar om hur tågresenärer ser på hemlösa som söker skydd på en järnvägsstation, året är då 2008. Jag gillar även det inledande stycket som ger en bra bakgrund till hela boken som sedan dessutom knyts samman i det allra sista kapitlet som sammanfattar boken och avrundar det hela på ett snyggt sätt. Detta är ju en faktabok men språket är lätt att läsa, det är inte tungt eller fyllt med ensidiga faktauppgifter utan jag upplever texterna som spännande och mycket intressanta.

När jag sedan börja läsa Per Anders Fogelströms Vita bergens barn så får även läsningen av den ett helt annat djup. Jag kan tolka texten med hjälp av allt jag lärt mig under kursen och jag kan sätta in historien i ett annat perspektiv med hjälp av det jag läser i antologin.  Det är så spännande när läsningen av olika böcker vävs ihop såhär, det är så intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar